Акценти

Правни акценти

Нов Закон за защита на търговската тайна

Новият закон за Защита на търговската тайна беше обнародван на 5 април 2019 г.

Информирайте се:

  • Какво представлява търговската тайна;
  • Каква е правната рамка, регламентираща търговската тайна;
  • Какво може да направи бизнесът, за да защити търовските си тайни.
Полезна ли Ви беше тази информация?