Акценти

Правен бюлетин

Брой 75

Теми в броя:

Обнародвани нормативни актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Законопроекти:

  • Законопроект за изменение и допълнение на ГПК
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Полезна ли Ви беше тази информация?