Акценти

Правен бюлетин

Брой 77

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове: 

• Закон за защита на търговската тайна

• Закон за изменение на Изборния кодекс

• Наредба № 65 oт 22 март 2019 г. за лицата, получаващи пазарни проучвания

Законопроекти:

• Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Проекти за изменение на ДОПК и на Закона за подземните богатства

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?