Акценти

Правен бюлетин

Брой 79

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове: 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  • Наредба № E-РД-04-2 от 19 април 2019 г. за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания
  • Указ № 124 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
  • Решение  № 15844 от 18 декември 2018 г. ВАС по административно дело № 6218 от 2018 г.

Съдебна практика

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?