Акценти

Правен бюлетин

Брой 82

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Наредба № 67 от 4 юли 2019 г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път 
  • Закон за допълнение на Закона за концесиите
  • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Законопроекти

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
  • Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Съдебна практикa

  • Тълкувателно решение № 2/2017 от 09.07.2019 г., образувано по повод противоречива съдебна практика, свързана с Павловия иск 

Акцент на броя

  • Практически аспекти, свързани с промените в Наредба Н-18 и изискванията към софтуерите за управление на продажбите 

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?