Акценти

Правен бюлетин

Брой 83

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Законопроекти

  • Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите на търговските обекти
  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Съдебна практикa

  • Решение на ВКС относно уговорката за допълнителни споразумения към договор за кредит за преструктуриране на кредитно задължение
  • Решение на ВКС относно констатирана нищожност на клауза от договор за банков кредит
  • Решение на ВКС относно характера на винкулираните акции и условията за прехвърлянето им

Акцент на броя

  • Нови изисквания за фирми, търгуващи с нефт

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?