Акценти

Правен бюлетин

Брой 84

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
  • Наредба за електронната платформа за продажба на имоти
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Законопроекти

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Съдебна практикa

  • Решение на ВКС за тълкуването на Тълкувателните му решения от въззивния съд
  • Определение на ВКС по отношение на доказателствените средства при установяване на право на собственост

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?