Акценти

Правен бюлетин

Брой 86

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Законопроекти

  • Проект на Закон за държавното обществено осигуряване за 2020 г.
  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Новости в европейското право 

  • "Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ" продължава да действа
  • Решение на СЕС относно това дали потребители могат да се присъединят директно към електропреносната мрежа

Съдебна практикa

  • Решение на ВКС относно доказването на право на собственост при наличие на нотариален акт


Акцент на броя 

  • Решение на СЕС относно изискванията към работодателите за отчитане на работното време

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?