Акценти

Правен бюлетин

Брой 87

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Законопроекти

  • Държавите членки на ЕС одобриха споразумението за търговия със Сингапур

Новости в европейското право 

  • Конституционният съд определи за противоконституционни 10-те критерия за баланс между свободата на словото и защитата на личните данни
  • Определение на ВКС за отговорността на ответника за разноските по признат от него иск за несъществуване на вземането

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?