Акценти

Правен бюлетин

Брой 88

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Нови промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Законопроекти

  • Проект на Закон за земеделските земи
  • Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. – предложение за изменение в Закона за туризма
  • Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Съдебна практика

  • Тълкувателно решение № 5 от 21.11.2019 г. на ВКС относно момента, от който се дължи обезщетение за забава при връщане на дадено без начално основание

Акцент на броя

  • Новият режим на предоставяне на услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?