Акценти

Правен бюлетин

Брой 99

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актовe

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Проекти на нормативни актове

  • Проект на  Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания"
  • Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Съдебна практика

  • Решение №97/19.10.2020 на ВКС по дело №325/2020 относно своенето на съсобствен фамилен имот

Анализ на броя

  • Новият пакет "Мобилност I"

Календар на събитията 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?