Акценти

Правен бюлетин

Юни - Юли 2022

Акценти в броя

  • Европейският комитет по защита на данните публикува проект на Насоки за изчисляване на административните глоби
  • Съветът на Европейския съюз одобри Акта за управление на данните
  • Европейската комисия с насоки относно употребата на Стандартните договорни клаузи
  • Приеха Насоки за сертифициране като инструмент за трансфери
  • КЗЛД прие списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация
  • Европейската комисия даде старт на Европейското пространство на здравни данни
  • Политическо споразумение за нови правила в Европейския съюз относно киберсигурността на мрежите и информационните системи

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?