Акценти

Правен бюлетин | Брой 108 

21 декември 2022 - 6 февруари 2023 г.

Новият брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл за периода 21 декември 2022 - 6 февруари  2023 г. е вече тук. 


Темите в броя:

Акцент
Депозитната система в контекста на новите предложения на ЕК в областта на отпадъците от опаковки и актуалното състояние в България


Приети нормативни актове

 • Министерският съвет увеличи минималната работна заплата
 • Обнародван е Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
 • Промени в Закона за медиацията, въвеждащи задължителна медиационна процедура по някои съдебни дела
 • Промени в Гражданския процесуален кодекс, въвеждащи електронизация на заповедното производство и подобряване на производствата с трансгранични последици
 • Промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на "Синя карта на ЕС"
 • Въвеждане на таван на пазарните приходи от продажба на електроенергия
 • Промени в Закона за енергетиката във връзка със съхранението на енергия 
 • Регламент, с който се установяват единни изисквания към
  финансовите субекти във връзка с управлението на риска при информационните и комуникационните технологии (DORA)
 • Директива, въвеждаща мерки за противодействие на
  цифровите рискове за всички финансови субекти
 • Директива, с която се предоставя защита на критични
  инфраструктури в секторите на енергетиката и на транспорта

Проекти на нормативни актове

 • Приети на първо гласуване промени в Търговския закон, засягащи финансовия лизинг
 • Промени в Закона за особените залози, с които се въвеждат ясни правила за регистърното производство и по-надеждна защита на личните данни
 • Промени в Гражданския процесуален кодекс, предвиждащи подобряване на производствата с трансгранични последици
 • Предложени са промени в Закона за енергията от  възобновяеми източници
 • МС предлага нови облекчения при издаване на лични документи
 • Предложени са промени в Регламента за промишления дизайн на Общността

Практика

 • Тълкувателно решение на ВКС относно доказването на пропуснати ползи от деликт
 • Тълкувателно решение на ВКС за необходимото другарство на страните по договор по иск за нищожност на договора
 • Съдът на ЕС с ново решение в областта на личните данни
 • ЕКЗД с решения относно Facebook, Instagram и Whatsapp


Други обнародвани нормативни актове

Календар (предстоящи събития) 

Вижте още в новия брой на правния бюлетин на Делойт Лигъл.

Полезна ли Ви беше тази информация?