Акценти

Небитовите потребители на електрическа енергия излизат на свободния пазар от 1 октомври 2020 г. 

През изминалата седмица в Народното събрание на първо четене беше приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Предложените изменения в нормативния акт са свързани с процеса на пълна либерализация на българския пазар на електрическа енергия.

Законопроектът предвижда 1 октомври 2020 да отпадне законовият ангажимент на крайните снабдители да доставят електрическа енергия на стопанските потребители, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

Според мотивите на предложените редакции тази стъпка към пълна либерализация ще засегне 300 000 небитови потребители с годишно потребление 4 500 000 мВт/ч. По този начин обект на регулиране ще останат само около 10 000 000 мВт/ч за битови потребители на регулирания пазар.

Според текста на внесения за разглеждане законопроект, регулаторният период за битовите клиенти ще остане непроменен. За небитовите клиенти, които предстои да излязат на свободния пазар, се предлага КЕВР да утвърди цени, които да бъдат в сила  от 1 юли 2020 до 30 септември 2020 г.

В срок от 15 дни след обнародването на законопроекта в Държавен вестник, крайните снабдители ще имат задължение да изпратят уведомление за прекратяване на снабдяването с електрическа енергия на небитовите потребители от 1 октомври 2020 г. 

Екипът на Делойт остава на Ваше разположение. За повече информация и въпроси:

Адв. Павлин Стоянов
Mениджър | Енергетика и технологии
Делойт Лигъл
бул. Ал. Стамболийски 103, кула София (мол София)
Teл: +359 (2) 802 33 88 | Mоб тел: +359 (88) 77 23 987
pstoyanoff@deloittece.com | www.deloitte.bg

Виктория Димитрова
Адвокат
Делойт Лигъл
бул. Ал. Стамболийски 103, кула София (мол София)
Тел: +359 (2) 80 23 326 | Моб. тел.: +359 (88) 28 01 453
vdimitrova@deloittece.com

Полезна ли Ви беше тази информация?