Акценти

Семинар

Правни, данъчни и счетоводни аспекти при отношенията с медицински специалисти

Делойт България ЕООД и Адвокатско дружество Делойт Лигъл имат удоволствието да Ви поканят да участвате в семинара „Правни, данъчни и счетоводни аспекти при отношенията с медицински специалисти“, който ще се проведе в офиса на Делойт в София (Mall of Sofia) на 12 ноември 2019 г.

По време на семинара специалисти от Делойт ще анализират законодателната рамка, относима към отношенията на организации от фармацевтичната индустрия с медицински специалисти. Те ще поставят фокус върху спецификите за генерични компании и ще споделят опит от практиката си. Участниците ще имат възможност да се включат в дискусии и да обменят опит с други организации от индустрията.

 

Семинарът включва следните теми:

·       Правни аспекти на отношенията с медицински специалисти (варианти за оформяне, съобразяване със специфични за генеричните компании регулации)

·       Данъчни аспекти по реда на ЗДДФЛ

·       Задължение за ДДС регистрация на медицинските специалисти

·       Изисквания при документирането на изпълнението на договора

·       Счетоводни аспекти

 

Семинарът ще се проведе на 12 ноември 2019 г. от 9:00 до 13:00 часа в офиса на Делойт България.

Таксата за участие е 100 евро за участник. При двама или повече участници от едно дружество таксата ще бъде 90 евро (всички цени са без ДДС).

Краен срок за регистрация: 8 ноември 2019 г.

Работният език на семинара е български. Максималният брой участници е 22.

За регистрация

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?