green grey circles

Услуги

Управление на правните услуги

Бъдещето на правото днес

Множество правни отдели се затрудняват да балансират ежедневните си ангажименти и целта си да преследват критични и ценни инициативи. Делойт Лигъл използва глобалния си мащаб, консултантския си и технологичен капацитет, както и алтернативен подход, така че клиентите ни да постигнат свои ключови цели: ефективно предоставяне на висококачествени услуги, прозрачност и предвидимост на правните разходи, по-ефикасно управление на риска, съответствие и надзор.

Управлението на правните услуги включва:

Управление на фирма (юридическо лице)

Нормативната уредба се променя с безпрецедентна скорост. Въвеждането на редица разпоредби за автоматичен обмен на информация, свързани с прозрачността на данните, промени начина, по който трябва да бъдат управлявани организациите. Делойт предлага обслужване на всички основни аспекти на жизнения цикъл на съответствието в световен мащаб. Услугите за управление на корпоративни и юридически лица на Делойт съчетават централна координация и местен опит на място в юрисдикциите по целия свят.

Услугите включват:

 • Оценки на корпоративни документи
 • Годишно съответствие
 • Управление на корпоративни данни
 • Преглед на управленските структури
 • Корпоративни промени

 

Get in touch

Ренета Петкова

Ренета Петкова

Съдружник, Делойт Лигъл

Области на практикуване: M&A (сливания и придобивания), приватизация и чуждестранни инвестиции, финансиране на активи, финансиране на проекти, финансиране на придобивания, структурирано финансиране, к... Още

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

 • Contact us
 • Submit RFP
 • Explore Legal Services

  Other Legal Services

  Legal Management Consulting

  Deloitte’s Legal Management Consulting (LMC) services are configured to identify opportunities to help the General Counsel and the legal department achieve their desired state.

  Legal Advisory Services

  Multinational organizations need legal advisors who can assist with day-to-day activities, as well as corporate life events across many jurisdictions. Deloitte Legal delivers efficient and transparent support for the legal activities companies manage.

  Deloitte Legal Industries

  Deloitte Legal Industry teams combine specific industry knowledge with broad legal experience to offer focused, client-centered service to national and multinational organizations.

 • Legal Home