green grey circles

Услуги

Управление на правните услуги

Бъдещето на правото днес

Множество правни отдели се затрудняват да балансират ежедневните си ангажименти и целта си да преследват критични и ценни инициативи. Делойт Лигъл използва глобалния си мащаб, консултантския си и технологичен капацитет, както и алтернативен подход, така че клиентите ни да постигнат свои ключови цели: ефективно предоставяне на висококачествени услуги, прозрачност и предвидимост на правните разходи, по-ефикасно управление на риска, съответствие и надзор.

Управлението на правните услуги включва:

Управление на фирма (юридическо лице)

Нормативната уредба се променя с безпрецедентна скорост. Въвеждането на редица разпоредби за автоматичен обмен на информация, свързани с прозрачността на данните, промени начина, по който трябва да бъдат управлявани организациите. Делойт предлага обслужване на всички основни аспекти на жизнения цикъл на съответствието в световен мащаб. Услугите за управление на корпоративни и юридически лица на Делойт съчетават централна координация и местен опит на място в юрисдикциите по целия свят.

Услугите включват:

  • Оценки на корпоративни документи
  • Годишно съответствие
  • Управление на корпоративни данни
  • Преглед на управленските структури
  • Корпоративни промени

 

Get in touch

Звезделина Филова

Звезделина Филова

Ръководител на правната практика в България, Съдружник

Области на практикуване: сливания и придобивания, енергийно право, околна среда и устойчиво развитие, интелектуална собственост, решаване на спорове, трудово право, вещно, търговско и договорно право ... Още

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.