Перспективи

Зелената сделка и произтичащите от нея нови задължения за нефинансово докладване

Регистрирайте се за безплатна консултация с експертите на Делойт

Знаете ли какви са задълженията за докладване по отношение на Зелената сделка? Знаете ли колко време остава, за да подготвите компанията си за това? Знаете ли какви ресурси са необходими? 🕐 📝 Получете отговори, насоки и съвети по време на 1-часова, безплатна сесия, с експерти на Делойт.

На 21 април 2021 г. Европейската комисия публикува предложение за Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD). Стандартите за отчитане на корпоративна устойчивост, заедно със CSRD и международните стандарти за финансово отчитане (IFRS, ISSB) ще трябва да бъдат следвани от над 49 хиляди компании в ЕС (в България, задължени да докладват ще бъдат над 800 компании). Регулациите ще изискат полагането на значителни усилия за планиране и прилагане на промените в новия начин на докладване и ще се окажат поредното предизвикателство пред бизнеса.

Свържете с експертите на Делойт, за 1-часова, индивидуална сесия, напълно безплатно, ако Вашата компания:
✔️ оперира в нефинансовата индустрия
✔️ е регистрирана на фондова борса
✔️ отговаря на 2 от 3 критерия от новата дефиниция за голямо предприятие (общ баланс: 20 милиона евро; нетни приходи: 40 милиона евро; 250 среден брой служители, през финансовата година)


По време на тази сесия ще разберете още:
📌 Какви са новите задължения за нефинансово отчитане
📌 Какви са отговорностите на ръководството
📌 Как да отговорим на новите изисквания
📌 Каква е отправната точка на Вашата подготовка и кога да започнете

📢 Ако проявявате интерес, регистрирайте се през линка и нашият екип ще се свърже с Вас. Според предпочитанията Ви, срещите могат да се проведат на български или на английски език.

⚠️ Имайте предвид, че тази кампания е налична само за периода юни - август 2022 г.

Регистрирайте се за безплатна сесия

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?