Анализ

ЕБО стартира „Общоевропейски стрес тестове 2021“

Март 2021

Европейският банков орган (ЕБО) стартира на 29 януари 2021 г. шестите подред общоевропейски стрес тестове. Заедно с методологията и набора от образци, ЕБО публикува и макроикономическите сценарии. ЕБО планира да публикува резултатите, след като банките осигурят подаването на няколко стрес тест резултата и тяхното качество бъде потвърдено, което трябва да се случи до 31 юли 2021 г. 

В съответствие с предишните стрес тестове, праг за успешно или неуспешно преминаване не е включен, тъй като резултатите са предназначени да служат като входен елемент в процеса по надзорен преглед и оценка.

Искате ли да научите повече?

Регистрирайте се, ако искате да получавате актуална информация и новини в областта на банковите регулации. 

За да получавате Банковия бюлетин на Делойт

регистрирайте се тук
Полезна ли Ви беше тази информация?