Анализ

Банките от ЕС е необходимо да добавят 9.4 милиарда евро допълнителен капитал от първи ред (Tier 1), за да се съобразят с окончателния вариант на Basel III

Март 2021

Европейският банков орган (ЕБО) публикува доклад за въздействието от прилагането на финализираната рамка Базел III в Европейския съюз. Според доклада пълното прилагане на Базел III до 2028 г. би довело до средно увеличение от 15,4% спрямо текущия необходим минимален капитал от първи ред за банките в ЕС. Резултатите не отразяват икономическото въздействие на пандемията COVID-19 върху участващите банки, тъй като референтната дата на оценката на въздействието е декември 2019 г.

За да се съобразят с новата рамка, банките от ЕС ще се нуждаят от 9,4 милиарда евро допълнителен капитал от първи ред. Изчисленията се основават на предположението, че изискванията на Базел III са изпълнени изцяло.

Искате ли да научите повече?

Регистрирайте се, ако искате да получавате актуална информация и новини в областта на банковите регулации. 

За да получавате Банковия бюлетин на Делойт

регистрирайте се тук
Полезна ли Ви беше тази информация?