Акценти

Какво предстои? Регулаторен радар

Европейската индустрия за финансови услуги е изправена пред значителни стратегически предизвикателства. От една страна големият обем работа по изпълнението, а от друга несигурността около бъдещата форма на регулиране. И въпреки че много инициативи имат своите корени във финансовата криза, други отразяват по-скорошни опасения. Технологичните иновации, както и социалните и екологичните проблеми, привлякоха вниманието на регулаторната и надзорната общност като възникващи рискови области.

Делойт непрекъснато следи европейската регулаторна среда и стратегиите за надзор. За да помогнем на нашите клиенти да бъдат подготвени да се справят с бъдещите предизвикателства на регулаторните рамки, предлагаме ви актуализирания "Регулаторен обзор" който включва известни и очаквани срокове.

 

 

Свали обзора

Тук

Dimitrios Goranitis

Central Europe Financial Services Risk Advisory Leader,
Deloitte Central Europe

digoranitis@deloittece.com

Pavlina Ralcheva

Senior Manager, Financial Services,
Deloitte Bulgaria

pralcheva@deloittece.com

Полезна ли Ви беше тази информация?