Deloitte ranked #1 by Gartner in Security Consulting Services

Прессъобщения

Делойт класирана # 1 от Gartner за консултантски услуги по сигурност за четвърти пореден път

Ню Йорк, 7 юли 2016 - Делойт има удоволствието да съобщи, че Gartner – водещата в света изследователска и консултантска компания в сферата на информационните технологии, класира за четвърта поредна година Делойт на първо място в световен мащаб в своя доклад „Security Consulting Services, Worldwide, 2015“. Докладът е от април 2016 г., и се базира на приходите от консултантски услуги по сигурност.

„Смятаме, че класирането ни на първо място в доклада на Gartner за четвърта поредна година е свидетелство за нашите възможности ", каза Ted DeZabala, глобален лидер, Услуги по кибер риск в Делойт. "Стратегиите, които нашите клиенти въвеждат, за да бъдат иновативни и да растат, са нещо, което изостря кибер-риска в множество бизнес и технологични измерения. Делойт е идеално позиционирана, за да им помогне да се справят с тези предизвикателства. Вярваме, че клиентите, както и анализаторите, признават и ценят нашите силни страни и възможности в тази област. "

Разглеждайки по-мащабно картината, докладът на Gartner отбелязва, че пазарът на консултантски услуги за сигурност се е увеличил от около 15,3 $ милиарда през 2014 г. до $ 16,5 милиарда през 2015 г. с ръст от 7.6%."
Gartner определя консултантските услуги по сигурност като „консултантски услуги свързани със сигурността, които са предназначени да помагат на компаниите да оценяват, анализират и подобряват ефективността на техните бизнес операции, ИТ операции и технологични стратегии за сигурност и дейности по управление на риска. Консултантските услуги по сигурност обхващат сигурността на бизнеса и на информационните технологии, както и гарантиране на сигурността, а изключват работа по одит на сигурността, която има като резултат атестация на контролите на сигурността, използвани за целите на одита.“*


*Източник: Gartner Market Insight: Security Consulting Services, Taxonomy Update 2.0, Jacqueline Heng, 04, March 2016

За Gartner Research

Gartner не препоръчва нито един доставчик, продукт или услуга, показани в нейните научни публикации, и не съветва потребителите на технологии да избират само онези доставчици с най-високите рейтинги или друго обозначаване. Изследователските публикации на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като фактически твърдения. Gartner отхвърля всякакви гаранции, преки или косвени, по отношение на това изследване, включително гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел. .

За Делойт

Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Обединеното кралство („ДТТЛ“), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях дружества. ДТТЛ и всяко дружество - член са юридически самостоятелни и независими лица. ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на клиенти. За детайлно описание на ДТТЛ и дружествата му членове, моля посетете www.deloitte.com/bg/about.

Делойт предоставя одиторски, данъчни, консултантски, финасово-консултантски и правни услуги на публични и частни клиенти в широк спектър от браншове. С глобално свързана мрежа от дружества-членове в над 150 страни, Делойт осигурява на клиентите си възможности от световна класа и високо качество на услугите, предоставяйки задълбочен подход в отговор на техните комплексни бизнес предизвикателства. Над 225 000 професионалисти в Делойт са посветени на това да оставят значим отпечатък. Делойт обслужва четири от пет компании от Fortune Global 500®. Моля, свържете се с ДТТЛ във Facebook, LinkedIn, или Twitter.

Полезна ли Ви беше тази информация?