Акценти

Прилагане на Санкционни режими и промени в регулаторната рамка за предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма

Какво да очаквате и как да се подготвите? 

Във връзка с инвазията в Украйна, Европейският съюз прие нови ограничителни мерки, насочени към страната-агресор и нейните поддръжници. Настоящото положение показва колко важно е спазването на изискванията в областта на международните санкции.

Какви видове санкции има и кой е задължен да ги спазва? Кои предизвикателства и рискове следва да бъдат взети под внимание при определяне на влиянието на санкциите върху бизнеса? Кои са най-засегнатите процеси и дейности в банките и какви стъпки следва да се предприемат? - тези и още въпроси ще обсъдим по време на уебинар на тема "Санкционни режими и мерки срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма - какво да очаквате и как да се подготвите?”, който ще се проведе на 29 юни 2022 г. от 16:00 до 17:00 часа.

Ще разгледаме последните промени в Преработените Насоки на ЕБО относно рискови фактори за изпирането на пари и финансирането на тероризма (EBA/GL/2021/02), в сила от 31.12.2021.

Ще ви запознаем и с пакет от законодателни предложения за укрепване на правилата на Европейския Съюз за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представен от Европейската комисия през 2021, както и с EuReCA – централизирана база данни на ЕС за ПИП и ФТ.

Работен език: български

Такса за участие: уебинарът ще бъде безплатен

За въпроси и допълнителна информация:

Христина Тотева - мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?