Акценти

Банките и новата реалност - възлагането на услуги като път към подобряване на качеството и намаляване на разходите 

Финансова или регулаторна отчетност, сложни теми от управление на риска, одит на области със специфична експертиза – защо да не ги възложим на специалисти в областта? Как фокусираната експертиза може да доведе до оптимизация?

Възлагане на оперативни или изискващи специфични познания области ще ви позволи да обърнете внимание на стратегически за банката процеси, да постигнете пълно съответствие с изискванията и да подобрите ефективността и себестойността на процесите.

Предлагаме Ви да потърсите отговори за Вашата организация по време на уебинара на Делойт България на тема „Банките и новата реалност - възлагането на услуги като път към подобряване на качеството и намаляване на разходите“, който ще се проведе на 19 май 2022 г. от 15:00 до 15:45 ч.

Основни теми:

 • Защо възлагането на вътрешни процеси към външни експерти е атрактивно?
 • Потенциални области на ефективност
 • Финанси и отчетност
 • Управление на риска
  - интегрирано управление на риск
  - кредитен риск
  - операционен риск
  - пазарен риск
 • Контролна среда и процеси
 • Вътрешен одит
 • Дейности по съответствие

Работен език: български

Такса за участие: уебинарът е безплатен

Лектори:

 • Димитриос Горанитис – лидер „Банков и регулаторен риск“, съдружник за Делойт Централна Европа
 • Екатерина Христова – директор „Банков и регулаторен риск“, Делойт България
 • Пламена Йовчевска – старши мениджър „Банков и регулаторен риск“/„Одиторски услуги“, Делойт България

Регистрирайте се за участие

17 май, 15:00 -15:45 ч. 

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?