Акценти

Уебинар: Предложение за промени в Директивата за капиталовите изисквания (CRD6) и Регламента за капиталовите изисквания (CRR3). Какво да очаквате и как да се подготвите? 

На 27 октомври 2021 г. Европейската комисия публикува консултация по най-новите изменения на Регламента на ЕС за капиталовите изисквания и Директивата за капиталовите изисквания, т.н. „Банков пакет“, известен като CRD6/CRR3. Те въвеждат стандартите на Базелския комитет за банков надзор (BCBS) от декември 2017г., насочени към финализиране на рамката за банков капитал Базел III (Базел 3.1, често наричан "Базел IV" в индустрията).

Делойт България Ви кани да се присъедините към банков уебинар на тема „Предложение за промени в Директивата за капиталовите изисквания (CRD6) и Регламента за капиталовите изисквания (CRR3). Какво да очаквате и как да се подготвите?”, който ще се проведе на 8 февруари 2022 г. от 10:00 до 11:30 ч.

Основни теми:

 • Как банките следва да се подготвят за въвеждането на Базел 3.1?
 • Основни промени по рискови категории:
  • кредитен риск
  • операционен риск
  • пазарен риск и др.
 • Екологични, социални и управленски рискове (ESG)
 • Други промени
 • Ефект на новата рамка върху капитала и оперативно въздействие

Работен език: български

Такса за участие: уебинарът е безплатен

За въпроси и допълнителна информация:
Христина Тотева - мениджър проекти "Външни комуникации" 
E-mail: htoteva@deloittece.com 

 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?