Акценти

Рамка на ЕЦБ за събирането на подробни аналитични данни за кредитите - "AnaCredit"

От 18 май 2016 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската Централна Банка относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13). С разпоредбите на този Регламент ЕЦБ и Европейската Система на Централните Банки (ЕСЦБ) създават процедури и система за отчетност на кредитите и кредитния риск, наречена AnaCredit.

Подробните данни за кредитите и кредитния риск се състоят от обстойна и индивидуална информация за инструментите, които пораждат кредитен риск за занимаващите се с кредитиране депозитни институции, финансови предприятия, различни от депозитни институции, или дружества за управление на активи. Тази информация е необходима за изпълнението на задачите на Евросистемата, Европейската система на централните банки и Европейския съвет за системен риск. Данните ще бъдат използвани и за нуждите на банковия надзор в контекста на единния надзорен механизъм.

Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, но които са в процес на подготовка за присъединяване, се насърчават да започнат подготвителни мерки по въвеждането на AnaCredit.

Делойт България Ви кани да се присъедините към банков уебинар на тема "Рамка на ЕЦБ за събирането на подробни аналитични данни за кредитите ("AnaCredit")", който ще се проведе на 30 септември 2022 г. от 11:00 до 12:00 ч.

Основни теми:

  • Преглед на правната рамка
  • Изисквания на AnaCredit за отчетност
  • Структура на данните и отчетните форми

Работен език: български

Такса за участие: уебинарът ще бъде безплатен
 

За въпроси и допълнителна информация:
Христина Тотева - мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?