Услуги

Услуги по управление на риска

Делойт е глобален лидер в сферата на професионалните услуги по управление на риска. Днес екипът по контрол на риска в България помага на клиентите ни да оценят и управляват риска и да подобрят надеждността на процесите и системите си в контекста на местната икономика.

Каква е нашата цел?

  • Публичните и частните организации оперират в днешния глобализиран икономически контекст под един общ знаменател: риск.
  • Правителствените институции и компаниите в България не са изключение. Пред тях също стои предизвикателството да се сблъскат с рисковете и да ги управляват, за да осигурят успешното постигане на целите на организацията.
  • Нашите услуги отговарят на нуждите Ви за управление на риска и контрола, като Ви позволяват да се съсредоточите над основната си дейност и източници на приходи и пазарен дял.

Професионалистите ни по контрол на риска имат значителен експертен опит в три основни направления:

  • Бизнес процеси
  • Информационни технологии
  • Публична администрация