Услуги

Управление на проекти

Доброто управление за реализиране на даден проект винаги е много важно, особено, когато финансовата издръжливост на компанията е подложена на изпитание.

Услуги за осигуряване на качеството на проекти

Делойт предлага отговор на тези въпроси чрез услугите по контрол на качеството на проектите

Като използваме подхода на контрол на качеството на проектите, ние можем да Ви помогнем с дизайна, разработването и осъществяването на Вашите проекти. Можем съвместно с Вас да определим факторите на успеха и неуспеха на настоящите проекти или на неосъществени проекти. Независимо дали проектите Ви са свързани с ИТ разработки с Agile, Waterfall или RUP или става въпрос за внедряване на ERP система, управлението на качеството на проекта спомага за управлението и контрола на рисковете, като по този начин осигурява постигане на целите на проекта в рамките на времевия и финансовия бюджет.

Как можем да ви бъдем полезни:

  • В началото на проекта, ние ви помагаме да установите принцип на неговото управление. След като е приведен в действие, можем да ви предадем неговото ръководство или, ако предпочитате, да продължим до завършването му.
  • Можем да реализираме труден проект като диагностицираме проблемите и предложим решения.
  • Работим рамо до рамо с вас през всички етапи на планиране и съставяне на бюджет за промяна на контрола и управление на инвестициите.
  • Нашият офис в София си сътрудничи с офисите на Делойт по целия свят, което ви дава увереност, че можете да работите с екип специалисти, специално сформиран за вас.

По какъв начин може да се предотврати евентуален провал на проекта? Как можем да намалимразходите на съответен проект без да променим стратегическите си цели? Кои са най-големите рискове за проекта? Кои проекти не са чак толкова важни и кои – жизнено необходими?