4U Tax Conference

Покана за конференция от Делойт

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в данъчната конференция 4U. Конференцията ще се проведе на 27 юни 2018 г. (сряда) от 13:00 часа в София Хотел Балкан (Шератон).
Това е уникална възможност да посетите събитие, където участниците определят програмата и темите на дискусия.

Програма
„Данъчна Конференция 4U“ – 27 юни 2018 г.

График

Тема

13:00 - 13:15

Регистрация на участниците 

13:15 – 13:30

Откриване на конференцията и представяне на резултати от направеното проучване

13:30 - 14:00

  • Данъчни аспекти на последните промени в МСФО
  • Данъчни аспекти на социалните и представителните разходи
  • Актуална практика, свързана с удържане на данък при източника, Договори за избягване на двойното данъчно облагане, Многостранният инструмент

14:00 – 14:30

  • Трансферното ценообразуване (ТЦ) в практиката – най-често срещани проблеми
  • Последни развития при данъчни ревизии и съдебни обжалвания в областта на ТЦ в България - как да се подготвим?
  • Отчети по държави

14:30 – 15:00

Командироване на работници в чужбина - имиграционни и данъчни аспекти

15:00 – 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:15

Преглед на скорошна практика на органите по приходите, българските съдилища и Съда на Европейския съюз

16:15 – 17:00

Данъчни предизвикателства на бъдещето – технологии, данъчно облагане на електронните услуги, проект BEPS, данъчна реформа в ДДС, данъчна реформа в САЩ

17:00 – 17:30

Въпроси от участниците

17:30 – 18:30

Коктейл
Конференцията ще бъде на български и английски език (със симултанен превод).


Участието в данъчната конференция 4U е безплатно. Моля да имате предвид, че ще бъдат записвани до двама участника от една организация.


Моля, потвърдете участието си в семинара като попълните регистрационната форма тук до 22 юни 2018 г.
 

 

За регистрация

Натиснете тук
Полезна ли Ви беше тази информация?