Анализ

Седем златни правила за ангажиране на чужденец за работа в България

В последните години сме свидетели на глобална миграция на работна сила. Набиращите скорост международни компании, които работят на българския пазар на труда създадоха условия все повече чужденци да търсят реализация в България, а недостигът на квалифицирана работна ръка накара работодателите да привличат подходящи кадри от чужбина.

Лесно ли е да наемем чужденец за работа в България? Какво трябва да съобразим преди това да се случи? Колко време ще отнеме и какво е важно да следим след това? Отговорите на тези и още въпроси вижте в разработения от Делойт материал по темата. 

Седем златни правила за ангажиране на чужденец за работа в България
Полезна ли Ви беше тази информация?