Акценти

Съдът на ЕС коментира за кои стоки държавите членки не са длъжни да предвидят възстановяване на акциз

В Съда на Европейския съюз е постъпва преюдициално запитване от ВАС в рамките на спор между Агенция „Митници“ и „Импириъл Табако България“ ЕООД във връзка с възстановяване на платен акциз.

Импириъл е лицензиран складодържател с данъчен склад, находящ се в София. Дружеството подава искане до Агенцията за възстановяване на акциз на тютюневи изделия, (обработен тютюн), освободени за потребление, които са били унищожени под митнически надзор.

Как е разрешен спорът и защо, вижте в новия брой на данъчния бюлетин на Делойт България.

Полезна ли Ви беше тази информация?