Новини

Предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за ДДС

Данъчен бюлетин | Ноември 2021

През октомври 2021 г. бяха публикувани за обществено обсъждане предложения за промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС отразява въвеждане на закона в съответствие с европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

Предложените промените се планира да влязат в сила от началото на 2022 г. Вижте повече в приложение. 

Освен промените в ЗДДС през следващата година се очакват и изменения в Закона за акциците и данъчните складове. Трудности или възможности за търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки натериторията на ЕС, предвиждат те, вижте в приложение. 

Полезна ли Ви беше тази информация?