Акценти

Право на данъчен кредит при внос от несобственик

Данъчен бюлетин  | 6 ноември 2020

С определението си по дело C-621/19, Weindel Logistik Service Съдът на ЕС поставя под въпрос правото на приспадане на данъчен кредит при внос в случаите, когато той не се извършва от собственика на стоките.

Зависи ли правото на данъчен кредит при внос от правото на собственост върху внесените стоки? Вижте повече в Данъчния бюлетин на Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?