Акценти

Намалената ДДС ставка от 9% ще се прилага до 31 декември 2022 г. 

На 31 декември 2021 г. бяха обнародвани промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с които бе удължен срокът, до който ще се прилага намалената ДДС ставка, въведена за някои стоки и услуги с цел справяне с последиците от пандемията. Намалената ставка от 9% ще се прилага до 31 декември 2022 г., а не както бе предвидено досега – до 31 декември 2021 г.

Измененията влязоха в сила на 1 януари 2022 г.

Вижте още в новия брой на данъчния бюлетин на Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?