Акценти

Промените в Закона за ДДС за 2021 г. бяха обнародвани в Държавен вестник

9 декември 2020 г.

На 8 декември 2020 г. бяха обнародвани в Държавен вестник
промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС),
които засягат следните теми:

  • правила за трансграничната електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица (B2C), които ще се прилагат от 1 юли 2021 г.;
  • прецизиране на разпоредбите за освобождаване на
    застрахователни и презастрахователни услуги и разширяване на обхвата на намалената ставка на ДДС;
  • отменяне на задължителния характер на СУПТО и въвеждане
    на облекчения за компаниите, които го използват доброволно. 

Повече пордобности вижте в Данъчния бюлетин на Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?