Актуални промени в ЗДДС за 2023 г.

Непосредствено преди края на 2022 г. в Държавен вестник бяха обнародвани дълго обсъжданите в обществото и в Народното събрание съществени промени в Закона за ДДС („ЗДДС“), които разрешават практически проблеми при облагането с ДДС. Най-важните сред тях се отнасят до възстановяването на ДДС при несъбираеми вземания. Промените влязоха в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на разпоредбите за задълженията на доставчиците на платежни услуги, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Полезна ли Ви беше тази информация?