Акценти

Данъчни акценти

Декември 2019

Държавата ще отговаря за вреди от нарушения на правото на ЕС

С обнародваните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди („ЗОДОВ“) e предвиден ред за търсене на обезщетение за вреди от нарушения на правото на ЕС. Законът също така уточнява, че вредите могат да бъдат причинени както от актове на администрацията, така и от решения на съдебните органи.  Вижте още в Данъчния бюлетин на Делойт. 

Полезна ли Ви беше тази информация?