Акценти

Данъчни акценти

Септември 2019

“Бързите поправки” се въвеждат в ЗДДС от 1 януари 2020 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО предвижда въвеждане в националното законодателство на т.н. пакет с “бързи поправки”. Това са серия от разпоредби, които ще изменят европейското законодателство в областта на облагането с ДДС с цел да се хармонизират някои от аспектите на системата на ДДС във всички държави членки.

ДДС върху продажбата на акции, които дават право на собственост върху имот

Промяна в данъчното третиране по ЗДДС на продажбата на акции и дялове предвижда поставеният за обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО, когато те са свързани с права върху недвижими имоти.
 

Премахва се прагът за регистрация по ЗДДС на чуждестранни лица

С поставения на обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО са предложени промени в правилата за задължителна регистрация по ЗДДС.

Нови правила за ДДС третирането на стоки в континенталния шелф и изключителната икономическа зона

С поставения на обществено обсъждане законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО е предложено въвеждането на изрични правила относно ДДС третирането на доставки на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на страната.

Получаването на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, ще е обект на облагане с ДДС по общите правила, включително когато те са поставени под режим реекспорт и износ. Облагането ще се извършва чрез издаването на протокол за самоначисляване на ДДС.

Полезна ли Ви беше тази информация?