Акценти

Данъчен бюлетин

Август 2019

България въвежда задължителна документация за трансферно ценообразуване

На 31 юли 2019 г. Народното събрание прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С него се въвежда директива на ЕС за подобряване на процедурата по взаимно споразумение, като механизъм за разрешаване на спорове по въпроси, свързани с международното данъчно облагане. Приема се и въвеждането на задължителна документация за трансферно ценообразуване в България.

Какво следва от това? Какви са задълженията на дружествата, сроковете и санкциите при неспазване на закона? Повече информация можете да намерите в новия брой на Данъчния бюлетин на Делойт.


 

Полезна ли Ви беше тази информация?