Акценти

Нови правила за предоставяне на информация пред НАП от международните групи с присъствие в България

Данъчен бюлетин

Народното събрание прие изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които се въвеждат правила на Директива (ЕС) 2011/16/ЕС (изменена и допълнена с Директива (ЕС) 2015/2376 и Директива (ЕС) 2016/881) за задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (country-by-country reporting).

За повече подробности вижте прикачения бюлетин.

Нови правила за предоставяне на информация пред НАП от международните групи с присъствие в България
Полезна ли Ви беше тази информация?