Акценти

Промени в правилата за достъп до пазара на труда в България за граждани на трети страни

Народното събрание прие промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), в сила от 23 май 2018 г. Актуалните промени са изложени накратко в прикачения бюлетин.

Полезна ли Ви беше тази информация?