Акценти

Данъчен бюлетин

Юли 2019

Съдът на ЕС: НАП следва да възстанови ДДС върху несъбираеми вземания

Съдът на ЕС потвърди изрично възможността да се търси от НАП възстановяване на платен ДДС по несъбираеми вземания, когато се счете, че има вероятност задължението да не бъде платено. Съдът също така указа на България да определи доказателствата, които дружествата следва да представят.

Вижте още за решението на Съда на ЕС по българското дело С-242/18, Уникредит Лизинг, в новия данъчен бюлетин на Делойт.


Полезна ли Ви беше тази информация?