Акценти

Данъчен Бюлетин

Ноември 2018

Промени в данъчното законодателство за 2019 г.

На 27 ноември 2018 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“), Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за местните данъци и такси. Повечето от промените ще влязат в сила от 1 януари 2019 г.

По-важните промени са изложени накратко в Данъчния бюлетин за ноември.

Към бюлетина

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?