Акценти

Данъчен семинар 

"Трансферно ценообразуване на практика – предложение за въвеждане на задължителна документация, актуални въпроси"

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в данъчния семинар на тема „Трансферно ценообразуване (ТЦ) на практика – предложение за въвеждане на задължителна документация за ТЦ, актуални въпроси“, което ще се проведе на 27 февруари 2019 г. (сряда) в офиса на Делойт България.

Програма


08:30 - 09:00 Регистрация на участниците


09:00 - 10:30 Предложение на МФ за промени в ДОПК за въвеждане на задължителна документация за трансферно ценообразуване. Очаквано развитие и практически аспекти

10:30 - 10:45 Кафе пауза


10:45 - 11:15 Актуални практики на органите по приходите в областта на ТЦ в България – как да се подготвим

11:15 - 12:00  Често срещани казуси, свързани с ТЦ (вътрешногрупови услуги, компенсиращи корекции, заеми)

12:00 - 12:30 Преглед на съдебната практика в България по въпроси на ТЦ

12:30 - 13:00 Въпроси от участниците

Семинарът ще се проведе на 27 февруари 2019 г. от 9:00 до 13:00 часа в офиса на Делойт България.

Таксата за участие е 100 евро (без ДДС) за участник. При двама и повече участници от едно дружество, таксата е 90 евро (без ДДС) на участник.

Краен срок за регистрация - 22 февруари 2019 г.

Работният език на семинара е български. Максималният брой участници е 25.

За регистрация

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?