Акценти

Трансферно ценообразуване и данъчни спогодби: актуални въпроси

Покана за данъчен семинар от Делойт

Решенията на проека BEPS започнаха да се превръщат в конкретни нормативни документи и увеличиха възможностите за сътрудничество между данъчните администрации и тяхната активност до ново, по-високо ниво. Данъчните органи в България започнаха да демонстрират засилен интерес към въпросите на трансферното ценообразуване по време на ревизии и проверки.

Делойт България организира интерактивен семинар на тема „Трансферно ценообразуване и данъчни спогодби: актуални въпроси“. Целта на този семинар е да се дадат разяснения относно актуалните практики по данъчни ревизии в областта на трансферното ценообразуване в България и страните в Централна и Източна Европа, проекта на български правила за обмен на отчети по държави, както и възможните последици в България от въвеждането на EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) и Многостранния инструмент по т. 15 от проекта BEPS

Семинарът ще има практическа насоченост и е насочен към счетоводители, юристи, финансови специалисти и мениджъри. Говорители ще бъдат Ивона Георгиев, съдружник данъци, ръководещ практиката по трансферно ценообразуване в Полша и Централна Европа, и Александър Стефанов, старши данъчен мениджър и ръководещ практиката по трансферно ценообразуване в Делойт България.

Предвид интерактивния формат на семинара, през цялото време ще имате възможност да задавате въпроси! Предварително зададените по имейл въпроси ще бъдат разглеждани с приоритет.

Дата, място и такса
Семинарът ще се състои на 15 юни 2017 г. в София Хотел Балкан, от 9:30 ч. до 12:30 ч. Веднага след семинара ще има организиран обяд и възможност за обмяна на контакти за всички участници.
Таксата за участие е 50 евро (без ДДС). При двама или повече участници от едно дружество, таксата е 40 евро (без ДДС) за 1 участник.

Моля, потвърдете участието си в семинара като изпратите попълнен формуляр за регистрация до 12 юни 2017 г. до:

Силвия Вълчева,
email: svalcheva@deloittece.com,
тел: (02) 8023 395, (02) 8023 300.

Очакваме да Ви видим на семинара!

Полезна ли Ви беше тази информация?