Акценти

Покана за данъчни семинари от Делойт

Май 2016

Данък при източника и данъчни спогодби. Трансферно ценообразуване – практически аспекти.

Покана за два семинара от Делойт

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в семинари на тема „Данък при източника и данъчни спогодби“ и „Правила за трансферното ценообразуване, най-често срещани казуси в практиката и актуални въпроси“, които ще се проведат съответно на 26 и 30 май 2016 г. (четвъртък и понеделник) в офиса на Делойт България в Мол ъф София (Mall of Sofia).

Семинарите са насочени към специалисти в областта на счетоводството и финансите, които имат желание да придобият или обогатят своите познания в сферите на трансферното ценообразуване (“ТЦ“) и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане („СИДДО“).

Въпросите, свързани с данъка при източника („ДИ“) и прилагането на СИДДО, остават актуални и продължават да създават трудности в практиката. ТЦ също е измежду важните теми, дискутирани от данъчните власти по цял свят. Финалните доклади на проекта BEPS на ОИСР/Г-20 доказват, че тези две теми са свързани и много често са предмет на общ анализ при планиране и изпълнение на международни сделки.

По време на семинара, участниците ще бъдат въведени в основните принципи на ТЦ и СИДДО, както и практическите аспекти при изготвяне на документация за ТЦ и респективно прилагането на облекчения по СИДДО. Участието в семинара ще даде възможност на участниците да се запознаят и решат казуси, както и да задават въпроси, свързани с темите на обучението.

Програма

„Данък при източника и данъчни спогодби“ – 26 май 2016 г.

График

Тема

9:00 - 9:15

Регистрация на участниците в семинара

9:15 - 10:45

Данък, удържан при източника върху доходите на чуждестранни лица, място на стопанска дейност на чуждестранни лица в България.

10:45 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 12:45

Специфични въпроси във връзка с различните видове доходи.

СИДДО – структура и тълкуване, ред за прилагане в България.

12:45 - 13:45

Обяд

13:45 - 15:00

СИДДО – структура и интерпретация, процедура за прилагане в България (продължение).

15:00 - 15:30

Нови СИДДО сключени с Норвегия, Великобритания и Румъния. Последните развития в ЕС свързани с проекта BEPS на ОИСР/Г-20, засягащи прилагането на СИДДО.

15:30 - 16:00

Кафе пауза

16:00 - 17:00

Решаване от участниците на практически казуси

17:00 - 17:30

Въпроси от участниците

 

„Правила за трансферното ценообразуване, най-често срещани практически казуси, актуални въпроси“ – 30 май 2016 г.

График

Тема

9:00 - 9:15

Регистрация на участниците в семинара

9:15 - 11:00

Правила за трансферно ценообразуване – регулаторна рамка.

Въведение в принципа на независимите пазарни отношения

Методи за ТЦ за определяне на пазарните цени

11:00 - 11:15

Кафе пауза

11:15 - 12:45

Функционален и Икономически анализ.

Изготвяне на документация за ТЦ – местна рамка, скорошно развитие на ниво ЕС (‘три-компонентен стандартизиран подход’).

12:45 - 13:45

Обяд

13:45 - 15:30

Практика в областта на ТЦ – най-често срещаните проблеми в ТЦ:

- междугрупови сделки

- групово финансиране

- корекции на финансовия резултат

15:30 - 16:00

Кафе пауза

16:00 - 17:00

Решаване от участниците на практически казуси

17:00 - 17:30

Въпроси от участниците

 

Всички дискусии ще бъдат на български език.

Таксата за един участник в един от двата семинара е 160 евро (без ДДС) и за двата семинара е 280 евро (без ДДС). При двама или повече записани участници от едно дружество, цента е 140 евро (без ДДС) на участник в един от семинарите и 250 евро (без ДДС) за участник в двата семинара за 1 участник. Максималният брой участници в семинара е 20.

Моля, потвърдете участието си в семинара като изпратите попълнен формуляр / попълнени формуляри за регистрация до 25 май 2016 г. до:

Силвия Вълчева,

email: svalcheva@deloittece.com

тел: (02) 8023 395, (02) 8023 300.

Очакваме да Ви видим на семинарите!

Полезна ли Ви беше тази информация?