Акценти

Годишна данъчна конференция 2022 г.

Актуални въпроси от данъчната практика и данъчни промени за 2023 г.

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в годишната данъчна конференция на тема “Актуални въпроси от данъчната практика и данъчни промени за 2023 г.“, която ще се проведе на 7 декември (сряда) в Гранд Хотел Милениум, зала „Айнщайн 1“ (бул. Витоша 89Б, гр. София).

Програма

9:00 – 9:30 – Регистрация
9:30 – 10:50

 • Откриване
 • Корекция на ДДС при несъбираеми вземания – законодателни промени, съдебна и административна данъчна практика
 • Промени в ЗДДС – поглед върху по-важните и практични моменти
 • Актуална съдебна и административна практика в областта на ДДС
 • Акценти от областта на акцизното и митническото облагане

10:50 – 11:10 – Кафе пауза
11:10 – 12:10

 • Данъчни ревизии и съдебни спорове в областта на трансферното ценообразуване – актуални проблеми
 • Други акценти в областта на данъчните ревизии и съдебните спорове
 • Годишни корекции за целите на трансферното ценообразуване – практически аспекти
 • Работа от разстояние извън България за български работодател – данъчни и осигурителни аспекти
 • Актуална съдебна и административна практика в областта на личните данъци и осигуряването
 • Релокация на украински и руски граждани в България – имиграционни, данъчни и осигурителни аспекти
 • Стартъп виза за високотехнологичен и/или иновативен проект – имиграционни аспекти

12:10 – 13:10 – Обяд (осигурен от организаторите)

13:10 – 14:30

 • Многостранен инструмент (MLI) – концепция, релевантни за България аспекти, очаквани промени в практиката по СИДДО, ключови данъчни рисковe
 • Актуална съдебна и административна практика в областта на данъка при източника и облагането на социалните разходи
 • Годишно данъчно приключване – акценти от областта на корпоративното облагане
 • Финална сесия "Въпроси и отговори" с всички презентатори

Дата и място на провеждане: 7 декември (сряда), Гранд Хотел Милениум, зала „Айнщайн 1“ (бул. Витоша 89Б, гр. София)

Работен език: български

Такса за участие: 95 евро. При двама или повече участници от едно дружество се предвижда 10% отстъпка от таксата на всеки участник (цените са без ДДС).

За участие:
За да се включите в конференцията, регистрирайте се, като изпратите e-mail с имената на участниците, техен e-mail и данни за фактура на дружеството до lkoleva@deloittece.com.

За въпроси и допълнителна информация:

Христина Тотева – мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

Любомира Колева – Маркетинг координатор
Е-mail: lkoleva@deloittece.com

 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?