Перспективи

ДДС Академия на Делойт България

22 и 23 ноември 2022 - 9:00 -13:00 ч.

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в двудневна ДДС Академия.

По време на обучението ще разгледаме основните понятия в ДДС законодателството, начина, по който работи системата на ДДС, както и практически аспекти при ДДС отчитането.

Основни теми, обект на дискусия, ще бъдат:

  • Принципи и обхват на ДДС
  • Правила за определяне на място на изпълнение
  • Данъчно събитие и данъчна основа
  • Данъчен кредит, документиране и отчитане

Обучението ще се проведе в две части:
I част: 22 ноември 2022 г. | 09:00 – 13:00 ч.
II част: 23 ноември 2022 г.| 9:00 – 13:00 ч.

Формат на обучението: хибриден
(Ще предоставим на участниците възможност да изберат дали да се включат с присъствие на място в офиса на Делойт България (бул. Ал. Стамболийски 103, ет.6) или дистанционно (със Zoom връзка)).

Работен език: български

Такса за участие: 180 евро. При двама или повече участници от едно дружество се предвижда 10% отстъпка от таксата на всеки участник (цените са без ДДС).

За регистрация:
За да се включите в ДДС Академията, регистрирайте се, като изпратите e-mail с имената на участниците, техен e-mail, данни за фактура на дружеството и предпочитан формат (дистанционно или на място) до lkoleva@deloittece.com.

За въпроси и допълнителна информация:

Христина Тотева – мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

Любомира Колева – Маркетинг координатор
Е-mail: lkoleva@deloittece.com

Полезна ли Ви беше тази информация?