Акценти

Данъчна конференция 4U

Практически въпроси при разрешаване на данъчни спорове

Делойт има удоволствието да Ви покани на новото издание на данъчната конференция 4U „Практически въпроси при разрешаване на данъчни спорове“.

По време на семинара ще обсъдим възможностите за бизнеса, наложени от практиката на Националната агенция по приходите, Върховния административен съд и Съда на ЕС, които допринасят за подобряване на данъчната позиция на компаниите. Ще имате възможността да се запознаете и с гледната точка на експертите от Делойт относно новите способи за разрешаване на данъчни спорове, подкрепени с примери от практиката ни.

Семинарът ще предостави на участниците възможност за дискусия по представените теми, по време на която нашите специалисти ще отговорят на възникнали въпроси. Те ще споделят още за проблемите, с които се сблъскват при данъчни ревизии и проверки, и начините за тяхното решаване.

Програма

Програма

Тема

13:00 - 13:30

Регистрация на участниците

13:30 - 13:45

Откриване на конференцията

13:45 - 15:00


 

Способи за разрешаване на данъчни спорове:

·       Данъчни проверки и ревизии

·       Обжалване на данъчни актове

·       Извънредни способи за обжалване

·       Оплаквания до Европейската комисия

·       Процедура по взаимно споразумение

·       Други възможности – съвместни ревизии(joint audits), предварителни споразумения за ценообразуване

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 17:00

Преглед на актуалната практика на българските съдилища и Съда на Европейския съюз по данъчни въпроси (трансферно ценообразуване, ДДС и др.)

17:00 - 17:30

Отговорност на държавата за вреди от незаконосъобразни актове на държавни и общински органи и длъжностни лица по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

17:30 - 18:00

Сесия „Въпроси и отговори“ и закриване на конференцията

Практически въпроси при разрешаване на данъчни спорове

Дата: 30 май 2019 г.

Място: София Хотел Балкан, зала "Сердика"

Семинарът ще бъде безплатен за участниците и ще се проведе на български език. Ще бъдат записвани до двама участници от една организация. Краен срок за регистрация: 27 май 2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

За повече информация: 

Христина Тотева, мениджър проекти "Външни комуникации",

е-mail: htoteva@deloittece.com; тел: 0889/ 277 334

 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?