Акценти

Промени в данъчното законодателство от 2020

Годишна данъчна конференция "4 U"

Делойт България има удоволствието да Ви покани на годишната данъчна конференция на Делойт 4U на тема "Промени в данъчното законодателство от 2020 г.", която ще се проведе на 11 декември 2019 г.

По време на семинара ще разгледаме измененията на данъчните закони, които ще влязат в сила от началото на 2020 г., как те ще повлияят на бизнеса и какви предизвикателства ще поставят пред него. Ще обърнем внимание и на новостите в практиката на НАП, българския съд и Съда на ЕС и ще обсъдим редица практически въпроси, които възникват пред бизнеса в хода на годишното приключване.

Конференцията ще предостави на участниците възможност за дискусия по представените теми, както и динамични презентации с много практически казуси и насоки за очакваното развитие на законодателството в бъдеще.

Програма:

09:00 - 09:30 Регистрация
09:30 - 09:45 Откриване
09:45 - 11:00

-Новите правила в ЗКПО във връзка с ATAD в сила от 2020 г.

-Задължителна документация за трансферно ценообразуване

11:00 - 11:20 Кафе пауза

11:20 - 12:30

-Изменения в ЗДДС от 2020 г. - "бързите поправки" и други промени

-Актуалните промени в ЗДДФЛ

12:30 - 13:30 Обяд
13:30 - 15:00

-Актуална практика на НАП, българския съд и Съда на ЕС по данъчни спорове

-Изменения в Закона за счетоводството и практически въпроси при годишното приключване

15:00 - 15:30 Сесия "Въпроси и отговори" и закриване 

Промени в данъчното законодателство от 2020 г.

Дата: 11 декември 2019 г.

Място: хотел Балкан, зала Роял 1, пл. Св. Неделя 5

Такса за участие: 150 лв. без ДДС

За повече информация: 

Христина Тотева, мениджър проекти "Външни комуникации",

е-mail: htoteva@deloittece.com; тел: 0889/ 277 334

 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?