Акценти

Годишно данъчно приключване и документация за трансферно ценообразуване - как да се подготвим? 

Данъчен семинар

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в данъчния семинар на тема „Годишно приключване и документация за трансферно ценообразуване – как да се подготвим?“, който ще се проведе на 26 февруари 2020 г. (сряда) в офиса на Делойт България.

Програма: 

09:00 - 09:30 Регистрация на участниците

09:30 - 10:45 Годишно данъчно приключване

  • Ефекти от оперативни лизинги при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16
  • Едновременно приложение на слаба капитализация и ограничение на лихви по ATAD
  • Контролирани чуждестранни дружества

10:45 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 12:15 Годишно данъчно приключване: Преобразувания в годишната данъчна декларация по ЗКПО – специфични моменти и често срещани въпроси

12:15 - 13:15 Обяд 

13:15 - 14:45 Новите изисквания за задължителна документация за трансферно ценообразуване (ТЦ) в България – преглед на правилата

14:45 - 15:00 Кафе пауза

15:00 - 16:00 Практически аспекти при подготовката/адаптирането за български цели на документацията за ТЦ 

16:00 - 17:00 Актуални практики на НАП при ревизии и проверки по въпросите на ТЦ – как да се подготвим

17:00 - 17:30 Въпроси и отговори

 

Годишно данъчно приключване и документация за трансферно ценообразуване - как да се подготвим?

Дата: 26  февруари 2020 г.

Място: офис Делойт, бул. Александър Стамболийски 103, мол София, кула София

Такса за участие: 150 евро. При двама или повече записани участници от едно дружество, цената е 130 евро. Всички суми са без ДДС и включват кафе-паузи и обяд.

За повече информация: 

Христина Тотева, мениджър проекти "Външни комуникации",

е-mail: htoteva@deloittece.com; тел: 0889/ 277 334

 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?